voorschriften en attesten

Voorschriften, attesten en formulieren allerhande worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging of een huisbezoek. Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig en dit mag wettelijk enkel worden afgeleverd indien de persoon zelf fysiek aanwezig is in de praktijk. Is je tijd beperkt dan maak je best een afspraak. Breng ook telkens je eID mee.


Valse attesten afleveren is strafbaar. Dit zal steeds geweigerd worden.